Zebranie SAP,
Warszawa 8 05 1932


źródło: dzięki uprzejmości
p. Bożeny Drygas
z Archiwum SARP

Periodyk Wnętrze


W 1931 Jan z grupą architektów związanych z Politechniką Warszawską tworzy periodyk „Wnętrze". Tytuł ukazuje się przez dwa lata, w 1931/32 wychodzą trzy numery, w 1933/34 – dwanaście. Założyciele stawiają sobie za cel prezentację najnowszych trendów aranżacji wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Bogato ilustrowany magazyn, z fotografiami wnętrz i artykułami o współczesnych twórcach, ma ambitną misję kreowania własnego czytelnika, zachęcanego do zmiany swojego otoczenia. Redakcja, prezentując realizacje polskich projektantów i zamieszczając szczegółowe rysunki techniczne oraz instrukcje, nie chroni ich praw autorskich, wręcz zachęca do wykorzystywania i powielania wzorów. Jan współtworzy dwa pierwsze numery periodyku. W 1933 roku podejmuje decyzję o wyjeździe do Gdyni i żegna się z redakcją.


Zadaniem naszego wydawnictwa, poza informowaniem tych, którzy interesują się kwestją swych wnętrz, gdzie mają przebywać i sami wychowywać swoje dzieci, co zawsze jest kwestją bodaj że najważniejszą po kwestji zdrowia, będzie — podawanie niewtajemniczonym poprostu jakby »przepisów« na urządzenie poszczególnych zespołów czy jednostek mieszkalnych, od najbogatszych do najskromniejszych, przyczem podawane będą przy każdej takiej »recepcie« rysunki robocze mebli, według których każden, bodaj prowincjonalny stolarz mógłby je wykonać, — barwy urządzeń, opis najszczegółowszy i przybliżony kosztorys, wedle pozycji. W ten sposób, rocznik nasz będzie stanowił zbiór owych »przepisów« składający się na szczegółowe a różne propozycje urządzenia całego mieszkania o pomieszczeniach obejmujących rozmaite potrzeby. (…) Na zasadzie przeprowadzonych studjów zaznaczyć musimy, że najdonioślejsze znaczenie wydawnictwo nasze mieć będzie dla obywatelstwa wiejskiego, oraz prowincji, dokąd specjalne wydawnictwa zagraniczne tego typu bodaj że nie mają kompletnie dostępu".archiwalne numery
periodyku wnętrze,
zbiory biblioteki
Politechniki Warszawskiej
fot. M.ŻmijewskaMaria Dudek Alek Inka

1918_1932