Jan Stefanowicz  
architekt niezapamiętany
portret rodzinny
1892 -1978



Jan Stefanowicz, architekt, urbanista, autor publikacji naukowych, jeden z inicjatorów i pierwszy prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, współtwórca założeń do planu urbanistycznego miasta Gdyni - frontalnego projektu II Rzeczypospolitej,  czołowy reprezentant polskiej architektury doby modernizmu, jest osobą niemal zapomnianą.

W ramach projektu Szare Domy, w oparciu o wspomnienia odnalezionych członków rodziny Jana Stefanowicza oraz archiwa polskich i zagranicznych instytucji udało mi się zrekonstruować portret architekta, obejmujący zarówno jego życie rodzinne, jak i zawodowe. Większość ze zgromadzonych, podczas kwerend, informacji i dokumentów nie było nigdy wcześniej publicznie udostępnionych.