Dyplom ukończenia uczelni
przez Jana Stefanowicz
nadający mu tytuł inżyniera-architekta
źródło: dzięki uprzejmości Łotewskiego
Państwowego Archiwum Historycznegoindeks Jana Stefanowicza
źródło: dzięki uprzejmości Łotewskiego
Państwowego Archiwum Historycznego

Korporacja ArkoniaW 1913 roku Jan Stefanowicz przystępuje do Arkonii, organizacji akademickiej założonej 9 maja 1879 roku w Rydze jako legalne stowarzyszenie studenckie, wzorowane na korporacjach niemieckich. Jan otrzymuje numer ewidencyjny 877. Celem założycieli Arkonii jest zjednoczenie polskiej młodzieży studiującej na Politechnice Ryskiej. Towarzystwo ma charakter ideowo-wychowawczy, wskazuje członkom korporacji ich moralne obowiązki. Pierwszą deklaracją ideową stowarzyszenia, przyjętą w 1881 roku, było podanie Stefana Kozłowskiego: „Koło Arkonii ma za zadanie wykształcenie i dostarczenie Krajowi ludzi dobrze myślących, połączonych ze sobą solidarnie, dążących do polepszenia położenia Kraju pracą i postępowaniem opartym na pewnych przyjętych zasadach, a mianowicie: przez rozwijanie i popieranie czynnie samodzielnej pracy narodowej nad podniesieniem bytu moralnego i materialnego Kraju, wolnej od niechęci i uprzedzeń do jakichkolwiek warstw w społeczeństwie naszym i ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mniej oświeconych warstw narodu".4

Po przeniesieniu Politechniki Ryskiej do Moskwy, wskutek wybuchu w 1914 roku I wojny światowej, część studentów wyjeżdża do Moskwy, część wraca do domów. Wojna uniemożliwia kontakty między członkami stowarzyszenia. Doprowadza to do sytuacji, w której Arkonia istnieje niemal jednocześnie w Rydze, Moskwie i Warszawie. W 1918 roku na czele ryskiego odłamu stowarzyszenia staje Jan Stefanowicz, obejmując funkcję prezesa.


Cyt: arkonia.pl  / Ryga 1881 . Podanie Stefana Kozłowskiego członka i założyciela Korporacji.