Jan Stefanowicz
źródła. z rodzinnych zbiorów
pani Profesor Janiny Stefanowicz - Schmidt,
córki architekta

DzieciństwoJan Stefanowicz przychodzi na świat 16 lipca 1892 roku, w rodzinnym majątku Stare Szawkiany, w miejscowości Szawle1 na Litwie wówczas pod panowaniem Rosji. Ojciec Jana, Albert Stefanowicz, pochodzi ze starego szlacheckiego rodu. Jego przodkowie zamieszkiwali Litwę co najmniej od XVI wieku. Pierwsze znane dokumenty dotyczące rodziny Stefanowiczów, datowane na rok 1581, informują o nobilitacji i nadaniu z polecenia hetmana Jana Zamoyskiego Krzysztofowi Stefanowiczowi, pisarzowi skarbu królewskiego, polskiego herbu szlacheckiego w odmianie Pogoni. Albert Stefanowicz kończy medycynę i prowadzi praktykę lekarską, jednocześnie zarządzając rodzinnym majątkiem. Matka, Maria z Bajkowskich, prowadzi dom i wychowuje dwóch synów, pierworodnego Jana i młodszego o pięć lat Władysława. Prawdopodobnie w wieku 13 lat Jan opuszcza dom i jedzie do gimnazjum w oddalonej o ok. 200 km Libawie2, które kończy w 1911 roku.


w czasie kiedy Jan dorastał, miejscowość nazywała się Słoboda i należała do ówczesnej guberni kowieńskiej

obecnie prawdopodobnie łotewska Lipawa
 


wyciąg z metryki chrztu Jana Stefanowicza,
parafia kościoła rzymskokatolickiego w Szawkianach

tłum.: „12 czerwca 1892 r. w kościele parafialnym na Szawkianach przez księdza opata zostało ochrzczone, z dopełnieniem wszystkich sakramentów, dziecko imieniem Jan. Syn radcy nadwornego, lekarza medycyny, kawalera medali – Alberta Sylwestra i Marii z Bajkowskich Stefanowicz. Urodzony z legalnego małżeństwa w 4 dniu tego miesiąca w dworku Słoboda tej parafii. Chrzestnymi byli szlachcice Wojciech Bajkowski z panną Felicją Stefanowicz. O prawdziwości powyższej metryki zaświadczam swoim nazwiskiem. 15 września 1900 r.” [Podpis]. źródło: dzięki uprzejmości Łotewskiego
Państwowego Archiwum Historycznego


Polentechnikum Ryga

1911_1918Gustav von Kiesieritzky
dyrektor Politechniki Bałtyckiej w Rydze
źródło: dzięki uprzejmości Łotewskiego
Państwowego Archiwum Historycznego


Politechnika Ryska  
(1862-1918)
źródło: dzięki uprzejmości Łotewskiego
Państwowego Archiwum Historycznego


Politechnika Ryska


W 1913 roku Jan Stefanowicz rozpoczyna studia na Wydziale Architektury Politechniki w Rydze, która charakteryzuje się wysokim poziomem edukacji i gdzie, wzorem wiodących uczelni europejskich, liberalnie podchodzi się do kwestii pochodzenia przyszłych studentów. Swoboda studiowania oraz brak ograniczeń narodowościowych przyciągają zwłaszcza Polaków z zaboru rosyjskiego. Stanowią oni na tyle znaczący procent seminarzystów uczelni, że Gustav von Kieseritzky, ówczesny dyrektor Politechniki, ma w zwyczaju żartować: Politechnika Bałtycka powinna właściwie nazywać się Polentechnikum, bowiem Polacy dominują na niej nie tylko pod względem liczebności, lecz również i pod względem postępów w nauce.3


Cyt: .pl.wikipedia.org / Ryski Uniwersytet Techniczny