fragment listy członkowskiej
korporacji Arkonia

źródło: Towarzystwo Tradycji
Akademickiej, dzięki uprzejmości
p. Michała Laszczkowskiego

Warszawska moderna1918_32