Szare Domy Festiwal Otwarty
25 06 2016

Zapoczątkował trwający od 5 lat cykl, otwierający na jeden dzień w roku podwórka kolonii. Podczas święta Szarych Domów, cała uwaga skoncentrowana jest na poznawaniu osiedla nie tylko przez zwiedzających ale i samych mieszkańców. Podwórka Szarych Domów to doskonała przestrzeń do tego, aby w naturalny sposób doświadczać dobrej architektury i warszawskich tradycji składającej się na dziedzictwo miasta. Poprzez budowę świadomości historycznej kolonii i tego co składa się na jej tożsamość utrwalamy dobre wzorce związane z ochroną zabytków miasta. Edukacja poprzez kulturę i sztukę to doskonałe narzędzie służące międzypokoleniowej integracji, budującej wspólnotę osiedla, Mokotowa i Warszawy.
Szare Domy, 2016
podwórko przy Narbutta 82

fot: szaredomy.online
Szare Domy Festiwal Otwarty - początek

Opowiadanie historii Szarych Domów naturalnie musiało zacząć się od twórcy osiedla. Pierwsze reaserch nie przyniósł niemal żadnych rezultatów wiedza o Janie Stefanowiczu był  bardzo fragmentaryczna. Zaledwie kilka faktów, ściśle związanych z realizacjami architekta i zupełnie nic na temat jego życia prywatnego.  Z Warszawy poszukiwania przeniosły się do Gdyni gdzie na połowie kartki A4 w 1948 roku Jan Stefanowicz spisał swój życiorys. To ten mały kawałek papieru odnaleziony w archiwum miasta dał początek projektowi odtwarzania nie tylko biografii architekta ale i historii samego obiektu, a w wyniku badań i poszukiwań składających się na archiwum kolonii, potrzebie popularyzacji zgromadzonej wiedzy i przywrócenia Janowi Stefanowiczowi należytego miejsca wśród czołowych projektantów polskiego modernizmu.

Poza profilem kolonii FB.Szare Domy, Szare Domy Festiwal Otwarty, wydaną w 2020 roku przeze mnie książką, stroną www, w pełni dedykowaną spuściźnie kolonii jest w tej historii ukryta jeszcze jedna wartość. Projekt zrodzony z osobistej pasji przyniósł wiele emocji nie tylko mnie, ale i rodzinie Jana Stefanowicza. Każdy odnaleziony przeze mnie dokument, zdjęcie czy informacja na temat architekta poza tworzonym archiwum trafiała do rąk córki  projektanta p. Janiny Stefanowicz-Schmidt i jego wnuczki Magdaleny Schmidt -Góry, jego wnuczki, a wtedy nawet najważniejszy fakt staje się osobista historią ojca czy dziadka i to właśnie zwracanie zagubionych pamiątek bliskim było najbardziej wzruszającym momentem tej inicjatywy.


SDFO 2016
Jan Stefanowicz Architekt Niezapamiętany

Podczas pierwszej edycji zapoczątkowany został proces „przywracania” Jana Stefanowicza i jego dziedzictwa szerszemu odbiorcy. Znaczna większość ze zgromadzonych materiałów dotyczących projektanta Szarych Domów nie była wcześniej nigdzie upubliczniana. Dziś szereg ogólnie dostępnych archiwów zostało zaktualizowany o wiedzę dającą początek projektowi Festiwalu w 2016 roku, realizując tym samym główny cel projektu – ocalenie od zapomnienia człowieka i jego historii.


program SDFO 2016 obejmował
spacer inaugurujący festiwal
Historia Mokotowa czyli między Puławską, a Szarymi Domami
prowadzący Adrian Sobieszczański


wystawy
Jan Stefanowicz, Architekt Niezapamiętany
Szare Domy_oś czasu


kiermasz książki
stoisko patronackie Fundacji Bęc Zmiana


warsztaty
Pracownia-tryktrak
budowa makiety Szarych Domów 
Tere fere kuku_Festiwal Otwarty dla dzieci
blok tematyczny podwórkowe zabawy
przedwojennej Warszawy
Archiklocki – klocki Szare Domy
Mural_Krzyżówka


wykłady
Historia spółdzielni mieszkaniowej Szare Domy na warszawskim Starym Mokotowie
prowadzący Monika Kuhnke
Szare Domy, problematyka konserwatorska
prowadzący  Michal Krasucki
Szare Domy, ku przestrzeni wspólnej - modernistyczne założenia, a współczesna praktyka zamieszkiwania
prowadzący Monika Powalisz
Początki awangardy polskiej 1926. Jan Stefanowicz i środowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich 
prowadzący Grzegorz Mika


koncert wieczorny
Warszawska Kapela Sentymentalna
(c)2020 szaredomy.online
wszystkie prawa zastrzeżone 

projekt Marta Surowiec
wdrożenie Media 2.0